Schimmel, holte’s, aantastingen?
Veiligheid wordt het best door experts beoordeeld

Bent u eigenaar van 1 of meerdere bomen? Dan wilt u zeker voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Om deze verplichting na te komen biedt Betula Boomverzorging de mogelijkheid tot het uitvoeren van een boomveiligheids controle. Hierbij wordt gekeken naar de conditie van de boom en aanwezigheid van holtes, zwam/bacterie aantastingen.

boom veiligheid onderzoek in Apeldoorn: zwam

Wij zijn gecertificeerd!

ETW – European Tree Worker:
Het certificaat wordt landelijk erkent door het vakgebied en verzekeringsmaatschappijen

Aan de hand van een boomveiligheids controle wordt bepaald of er actie ondernomen moet worden en zo ja, welke. Dit kan beteken dat…

  • er niets gedaan hoeft te worden

  • de boom gesnoeid / verwijderd moet worden

  • er nader technisch onderzoek plaats moet vinden.